RO    EN    
 
ArmenianAsirianBizantinGregorianIulianPersian
Calendar 4511 Calendar Armenian anul 4512 Calendar 4513
2019-2020
Navasard նաւասարդ
Aregaki1AregDu11.08.2019
Lousni2HrandLu12.08.2019
Hradi3AramMa13.08.2019
Paylatsoui4MargarMi14.08.2019
Lousntagi5AhrankJo15.08.2019
Arousyaki6MazdeghVi16.08.2019
Yerevaki7AstghikSa17.08.2019
Aregaki8Mih'rDu18.08.2019
Lousni9DzopaberLu19.08.2019
Hradi10MurtsMa20.08.2019
Paylatsoui11YerezkanMi21.08.2019
Lousntagi12AniJo22.08.2019
Arousyaki13ParkharVi23.08.2019
Yerevaki14VanaturSa24.08.2019
Aregaki15AramazdDu25.08.2019
Lousni16ManiLu26.08.2019
Hradi17AsakMa27.08.2019
Paylatsoui18MasisMi28.08.2019
Lousntagi19AnahitJo29.08.2019
Arousyaki20AragatzVi30.08.2019
Yerevaki21G'r'gurSa31.08.2019
Aregaki22KorduikDu01.09.2019
Lousni23Tz'makLu02.09.2019
Hradi24Lus'nakMa03.09.2019
Paylatsoui25TsronMi04.09.2019
Lousntagi26N'patJo05.09.2019
Arousyaki27Vahag'nVi06.09.2019
Yerevaki28SisSa07.09.2019
Aregaki29VaragDu08.09.2019
Lousni30GisheravarLu09.09.2019
Hori հոռի
Hradi1AregMa10.09.2019
Paylatsoui2HrandMi11.09.2019
Lousntagi3AramJo12.09.2019
Arousyaki4MargarVi13.09.2019
Yerevaki5AhrankSa14.09.2019
Aregaki6MazdeghDu15.09.2019
Lousni7AstghikLu16.09.2019
Hradi8Mih'rMa17.09.2019
Paylatsoui9DzopaberMi18.09.2019
Lousntagi10MurtsJo19.09.2019
Arousyaki11YerezkanVi20.09.2019
Yerevaki12AniSa21.09.2019
Aregaki13ParkharDu22.09.2019
Lousni14VanaturLu23.09.2019
Hradi15AramazdMa24.09.2019
Paylatsoui16ManiMi25.09.2019
Lousntagi17AsakJo26.09.2019
Arousyaki18MasisVi27.09.2019
Yerevaki19AnahitSa28.09.2019
Aregaki20AragatzDu29.09.2019
Lousni21G'r'gurLu30.09.2019
Hradi22KorduikMa01.10.2019
Paylatsoui23Tz'makMi02.10.2019
Lousntagi24Lus'nakJo03.10.2019
Arousyaki25TsronVi04.10.2019
Yerevaki26N'patSa05.10.2019
Aregaki27Vahag'nDu06.10.2019
Lousni28SisLu07.10.2019
Hradi29VaragMa08.10.2019
Paylatsoui30GisheravarMi09.10.2019
Sah'mi սահմի
Lousntagi1AregJo10.10.2019
Arousyaki2HrandVi11.10.2019
Yerevaki3AramSa12.10.2019
Aregaki4MargarDu13.10.2019
Lousni5AhrankLu14.10.2019
Hradi6MazdeghMa15.10.2019
Paylatsoui7AstghikMi16.10.2019
Lousntagi8Mih'rJo17.10.2019
Arousyaki9DzopaberVi18.10.2019
Yerevaki10MurtsSa19.10.2019
Aregaki11YerezkanDu20.10.2019
Lousni12AniLu21.10.2019
Hradi13ParkharMa22.10.2019
Paylatsoui14VanaturMi23.10.2019
Lousntagi15AramazdJo24.10.2019
Arousyaki16ManiVi25.10.2019
Yerevaki17AsakSa26.10.2019
Aregaki18MasisDu27.10.2019
Lousni19AnahitLu28.10.2019
Hradi20AragatzMa29.10.2019
Paylatsoui21G'r'gurMi30.10.2019
Lousntagi22KorduikJo31.10.2019
Arousyaki23Tz'makVi01.11.2019
Yerevaki24Lus'nakSa02.11.2019
Aregaki25TsronDu03.11.2019
Lousni26N'patLu04.11.2019
Hradi27Vahag'nMa05.11.2019
Paylatsoui28SisMi06.11.2019
Lousntagi29VaragJo07.11.2019
Arousyaki30GisheravarVi08.11.2019
Tre տրէ
Yerevaki1AregSa09.11.2019
Aregaki2HrandDu10.11.2019
Lousni3AramLu11.11.2019
Hradi4MargarMa12.11.2019
Paylatsoui5AhrankMi13.11.2019
Lousntagi6MazdeghJo14.11.2019
Arousyaki7AstghikVi15.11.2019
Yerevaki8Mih'rSa16.11.2019
Aregaki9DzopaberDu17.11.2019
Lousni10MurtsLu18.11.2019
Hradi11YerezkanMa19.11.2019
Paylatsoui12AniMi20.11.2019
Lousntagi13ParkharJo21.11.2019
Arousyaki14VanaturVi22.11.2019
Yerevaki15AramazdSa23.11.2019
Aregaki16ManiDu24.11.2019
Lousni17AsakLu25.11.2019
Hradi18MasisMa26.11.2019
Paylatsoui19AnahitMi27.11.2019
Lousntagi20AragatzJo28.11.2019
Arousyaki21G'r'gurVi29.11.2019
Yerevaki22KorduikSa30.11.2019
Aregaki23Tz'makDu01.12.2019
Lousni24Lus'nakLu02.12.2019
Hradi25TsronMa03.12.2019
Paylatsoui26N'patMi04.12.2019
Lousntagi27Vahag'nJo05.12.2019
Arousyaki28SisVi06.12.2019
Yerevaki29VaragSa07.12.2019
Aregaki30GisheravarDu08.12.2019
Kaghots քաղոց
Lousni1AregLu09.12.2019
Hradi2HrandMa10.12.2019
Paylatsoui3AramMi11.12.2019
Lousntagi4MargarJo12.12.2019
Arousyaki5AhrankVi13.12.2019
Yerevaki6MazdeghSa14.12.2019
Aregaki7AstghikDu15.12.2019
Lousni8Mih'rLu16.12.2019
Hradi9DzopaberMa17.12.2019
Paylatsoui10MurtsMi18.12.2019
Lousntagi11YerezkanJo19.12.2019
Arousyaki12AniVi20.12.2019
Yerevaki13ParkharSa21.12.2019
Aregaki14VanaturDu22.12.2019
Lousni15AramazdLu23.12.2019
Hradi16ManiMa24.12.2019
Paylatsoui17AsakMi25.12.2019
Lousntagi18MasisJo26.12.2019
Arousyaki19AnahitVi27.12.2019
Yerevaki20AragatzSa28.12.2019
Aregaki21G'r'gurDu29.12.2019
Lousni22KorduikLu30.12.2019
Hradi23Tz'makMa31.12.2019
Paylatsoui24Lus'nakMi01.01.2020
Lousntagi25TsronJo02.01.2020
Arousyaki26N'patVi03.01.2020
Yerevaki27Vahag'nSa04.01.2020
Aregaki28SisDu05.01.2020
Lousni29VaragLu06.01.2020
Hradi30GisheravarMa07.01.2020
Arats արաց
Paylatsoui1AregMi08.01.2020
Lousntagi2HrandJo09.01.2020
Arousyaki3AramVi10.01.2020
Yerevaki4MargarSa11.01.2020
Aregaki5AhrankDu12.01.2020
Lousni6MazdeghLu13.01.2020
Hradi7AstghikMa14.01.2020
Paylatsoui8Mih'rMi15.01.2020
Lousntagi9DzopaberJo16.01.2020
Arousyaki10MurtsVi17.01.2020
Yerevaki11YerezkanSa18.01.2020
Aregaki12AniDu19.01.2020
Lousni13ParkharLu20.01.2020
Hradi14VanaturMa21.01.2020
Paylatsoui15AramazdMi22.01.2020
Lousntagi16ManiJo23.01.2020
Arousyaki17AsakVi24.01.2020
Yerevaki18MasisSa25.01.2020
Aregaki19AnahitDu26.01.2020
Lousni20AragatzLu27.01.2020
Hradi21G'r'gurMa28.01.2020
Paylatsoui22KorduikMi29.01.2020
Lousntagi23Tz'makJo30.01.2020
Arousyaki24Lus'nakVi31.01.2020
Yerevaki25TsronSa01.02.2020
Aregaki26N'patDu02.02.2020
Lousni27Vahag'nLu03.02.2020
Hradi28SisMa04.02.2020
Paylatsoui29VaragMi05.02.2020
Lousntagi30GisheravarJo06.02.2020
Mehekan մեհեկան
Arousyaki1AregVi07.02.2020
Yerevaki2HrandSa08.02.2020
Aregaki3AramDu09.02.2020
Lousni4MargarLu10.02.2020
Hradi5AhrankMa11.02.2020
Paylatsoui6MazdeghMi12.02.2020
Lousntagi7AstghikJo13.02.2020
Arousyaki8Mih'rVi14.02.2020
Yerevaki9DzopaberSa15.02.2020
Aregaki10MurtsDu16.02.2020
Lousni11YerezkanLu17.02.2020
Hradi12AniMa18.02.2020
Paylatsoui13ParkharMi19.02.2020
Lousntagi14VanaturJo20.02.2020
Arousyaki15AramazdVi21.02.2020
Yerevaki16ManiSa22.02.2020
Aregaki17AsakDu23.02.2020
Lousni18MasisLu24.02.2020
Hradi19AnahitMa25.02.2020
Paylatsoui20AragatzMi26.02.2020
Lousntagi21G'r'gurJo27.02.2020
Arousyaki22KorduikVi28.02.2020
Yerevaki23Tz'makSa29.02.2020
Aregaki24Lus'nakDu01.03.2020
Lousni25TsronLu02.03.2020
Hradi26N'patMa03.03.2020
Paylatsoui27Vahag'nMi04.03.2020
Lousntagi28SisJo05.03.2020
Arousyaki29VaragVi06.03.2020
Yerevaki30GisheravarSa07.03.2020
Areg արեգ
Aregaki1AregDu08.03.2020
Lousni2HrandLu09.03.2020
Hradi3AramMa10.03.2020
Paylatsoui4MargarMi11.03.2020
Lousntagi5AhrankJo12.03.2020
Arousyaki6MazdeghVi13.03.2020
Yerevaki7AstghikSa14.03.2020
Aregaki8Mih'rDu15.03.2020
Lousni9DzopaberLu16.03.2020
Hradi10MurtsMa17.03.2020
Paylatsoui11YerezkanMi18.03.2020
Lousntagi12AniJo19.03.2020
Arousyaki13ParkharVi20.03.2020
Yerevaki14VanaturSa21.03.2020
Aregaki15AramazdDu22.03.2020
Lousni16ManiLu23.03.2020
Hradi17AsakMa24.03.2020
Paylatsoui18MasisMi25.03.2020
Lousntagi19AnahitJo26.03.2020
Arousyaki20AragatzVi27.03.2020
Yerevaki21G'r'gurSa28.03.2020
Aregaki22KorduikDu29.03.2020
Lousni23Tz'makLu30.03.2020
Hradi24Lus'nakMa31.03.2020
Paylatsoui25TsronMi01.04.2020
Lousntagi26N'patJo02.04.2020
Arousyaki27Vahag'nVi03.04.2020
Yerevaki28SisSa04.04.2020
Aregaki29VaragDu05.04.2020
Lousni30GisheravarLu06.04.2020
Ahekan ահեկան
Hradi1AregMa07.04.2020
Paylatsoui2HrandMi08.04.2020
Lousntagi3AramJo09.04.2020
Arousyaki4MargarVi10.04.2020
Yerevaki5AhrankSa11.04.2020
Aregaki6MazdeghDu12.04.2020
Lousni7AstghikLu13.04.2020
Hradi8Mih'rMa14.04.2020
Paylatsoui9DzopaberMi15.04.2020
Lousntagi10MurtsJo16.04.2020
Arousyaki11YerezkanVi17.04.2020
Yerevaki12AniSa18.04.2020
Aregaki13ParkharDu19.04.2020
Lousni14VanaturLu20.04.2020
Hradi15AramazdMa21.04.2020
Paylatsoui16ManiMi22.04.2020
Lousntagi17AsakJo23.04.2020
Arousyaki18MasisVi24.04.2020
Yerevaki19AnahitSa25.04.2020
Aregaki20AragatzDu26.04.2020
Lousni21G'r'gurLu27.04.2020
Hradi22KorduikMa28.04.2020
Paylatsoui23Tz'makMi29.04.2020
Lousntagi24Lus'nakJo30.04.2020
Arousyaki25TsronVi01.05.2020
Yerevaki26N'patSa02.05.2020
Aregaki27Vahag'nDu03.05.2020
Lousni28SisLu04.05.2020
Hradi29VaragMa05.05.2020
Paylatsoui30GisheravarMi06.05.2020
Mareri մարերի
Lousntagi1AregJo07.05.2020
Arousyaki2HrandVi08.05.2020
Yerevaki3AramSa09.05.2020
Aregaki4MargarDu10.05.2020
Lousni5AhrankLu11.05.2020
Hradi6MazdeghMa12.05.2020
Paylatsoui7AstghikMi13.05.2020
Lousntagi8Mih'rJo14.05.2020
Arousyaki9DzopaberVi15.05.2020
Yerevaki10MurtsSa16.05.2020
Aregaki11YerezkanDu17.05.2020
Lousni12AniLu18.05.2020
Hradi13ParkharMa19.05.2020
Paylatsoui14VanaturMi20.05.2020
Lousntagi15AramazdJo21.05.2020
Arousyaki16ManiVi22.05.2020
Yerevaki17AsakSa23.05.2020
Aregaki18MasisDu24.05.2020
Lousni19AnahitLu25.05.2020
Hradi20AragatzMa26.05.2020
Paylatsoui21G'r'gurMi27.05.2020
Lousntagi22KorduikJo28.05.2020
Arousyaki23Tz'makVi29.05.2020
Yerevaki24Lus'nakSa30.05.2020
Aregaki25TsronDu31.05.2020
Lousni26N'patLu01.06.2020
Hradi27Vahag'nMa02.06.2020
Paylatsoui28SisMi03.06.2020
Lousntagi29VaragJo04.06.2020
Arousyaki30GisheravarVi05.06.2020
Margats մարգաց
Yerevaki1AregSa06.06.2020
Aregaki2HrandDu07.06.2020
Lousni3AramLu08.06.2020
Hradi4MargarMa09.06.2020
Paylatsoui5AhrankMi10.06.2020
Lousntagi6MazdeghJo11.06.2020
Arousyaki7AstghikVi12.06.2020
Yerevaki8Mih'rSa13.06.2020
Aregaki9DzopaberDu14.06.2020
Lousni10MurtsLu15.06.2020
Hradi11YerezkanMa16.06.2020
Paylatsoui12AniMi17.06.2020
Lousntagi13ParkharJo18.06.2020
Arousyaki14VanaturVi19.06.2020
Yerevaki15AramazdSa20.06.2020
Aregaki16ManiDu21.06.2020
Lousni17AsakLu22.06.2020
Hradi18MasisMa23.06.2020
Paylatsoui19AnahitMi24.06.2020
Lousntagi20AragatzJo25.06.2020
Arousyaki21G'r'gurVi26.06.2020
Yerevaki22KorduikSa27.06.2020
Aregaki23Tz'makDu28.06.2020
Lousni24Lus'nakLu29.06.2020
Hradi25TsronMa30.06.2020
Paylatsoui26N'patMi01.07.2020
Lousntagi27Vahag'nJo02.07.2020
Arousyaki28SisVi03.07.2020
Yerevaki29VaragSa04.07.2020
Aregaki30GisheravarDu05.07.2020
Hratits հրոտից
Lousni1AregLu06.07.2020
Hradi2HrandMa07.07.2020
Paylatsoui3AramMi08.07.2020
Lousntagi4MargarJo09.07.2020
Arousyaki5AhrankVi10.07.2020
Yerevaki6MazdeghSa11.07.2020
Aregaki7AstghikDu12.07.2020
Lousni8Mih'rLu13.07.2020
Hradi9DzopaberMa14.07.2020
Paylatsoui10MurtsMi15.07.2020
Lousntagi11YerezkanJo16.07.2020
Arousyaki12AniVi17.07.2020
Yerevaki13ParkharSa18.07.2020
Aregaki14VanaturDu19.07.2020
Lousni15AramazdLu20.07.2020
Hradi16ManiMa21.07.2020
Paylatsoui17AsakMi22.07.2020
Lousntagi18MasisJo23.07.2020
Arousyaki19AnahitVi24.07.2020
Yerevaki20AragatzSa25.07.2020
Aregaki21G'r'gurDu26.07.2020
Lousni22KorduikLu27.07.2020
Hradi23Tz'makMa28.07.2020
Paylatsoui24Lus'nakMi29.07.2020
Lousntagi25TsronJo30.07.2020
Arousyaki26N'patVi31.07.2020
Yerevaki27Vahag'nSa01.08.2020
Aregaki28SisDu02.08.2020
Lousni29VaragLu03.08.2020
Hradi30GisheravarMa04.08.2020
Aveliats Ավելյաց
Paylatsoui1AregMi05.08.2020
Lousntagi2HrandJo06.08.2020
Arousyaki3AramVi07.08.2020
Yerevaki4MargarSa08.08.2020
Aregaki5AhrankDu09.08.2020
Lousni6MazdeghLu10.08.2020
  

eXTReMe Tracker
© 1999 - 2019 (site) © 2015 - 2019 (pagina) Dan Mihaiu, Europa, Romania
Despre statisticile site-ului   Despre site   Copyright   Statistici   Privacy Policy   Site principal