RO    EN    
 
ArmenianAsirianBizantinGregorianIulianPersian
Calendar 4509 Calendar Armenian anul 4510 Calendar 4511
2017-2018
Navasard նաւասարդ
Arousyaki1AregVi11.08.2017
Yerevaki2HrandSa12.08.2017
Aregaki3AramDu13.08.2017
Lousni4MargarLu14.08.2017
Hradi5AhrankMa15.08.2017
Paylatsoui6MazdeghMi16.08.2017
Lousntagi7AstghikJo17.08.2017
Arousyaki8Mih'rVi18.08.2017
Yerevaki9DzopaberSa19.08.2017
Aregaki10MurtsDu20.08.2017
Lousni11YerezkanLu21.08.2017
Hradi12AniMa22.08.2017
Paylatsoui13ParkharMi23.08.2017
Lousntagi14VanaturJo24.08.2017
Arousyaki15AramazdVi25.08.2017
Yerevaki16ManiSa26.08.2017
Aregaki17AsakDu27.08.2017
Lousni18MasisLu28.08.2017
Hradi19AnahitMa29.08.2017
Paylatsoui20AragatzMi30.08.2017
Lousntagi21G'r'gurJo31.08.2017
Arousyaki22KorduikVi01.09.2017
Yerevaki23Tz'makSa02.09.2017
Aregaki24Lus'nakDu03.09.2017
Lousni25TsronLu04.09.2017
Hradi26N'patMa05.09.2017
Paylatsoui27Vahag'nMi06.09.2017
Lousntagi28SisJo07.09.2017
Arousyaki29VaragVi08.09.2017
Yerevaki30GisheravarSa09.09.2017
Hori հոռի
Aregaki1AregDu10.09.2017
Lousni2HrandLu11.09.2017
Hradi3AramMa12.09.2017
Paylatsoui4MargarMi13.09.2017
Lousntagi5AhrankJo14.09.2017
Arousyaki6MazdeghVi15.09.2017
Yerevaki7AstghikSa16.09.2017
Aregaki8Mih'rDu17.09.2017
Lousni9DzopaberLu18.09.2017
Hradi10MurtsMa19.09.2017
Paylatsoui11YerezkanMi20.09.2017
Lousntagi12AniJo21.09.2017
Arousyaki13ParkharVi22.09.2017
Yerevaki14VanaturSa23.09.2017
Aregaki15AramazdDu24.09.2017
Lousni16ManiLu25.09.2017
Hradi17AsakMa26.09.2017
Paylatsoui18MasisMi27.09.2017
Lousntagi19AnahitJo28.09.2017
Arousyaki20AragatzVi29.09.2017
Yerevaki21G'r'gurSa30.09.2017
Aregaki22KorduikDu01.10.2017
Lousni23Tz'makLu02.10.2017
Hradi24Lus'nakMa03.10.2017
Paylatsoui25TsronMi04.10.2017
Lousntagi26N'patJo05.10.2017
Arousyaki27Vahag'nVi06.10.2017
Yerevaki28SisSa07.10.2017
Aregaki29VaragDu08.10.2017
Lousni30GisheravarLu09.10.2017
Sah'mi սահմի
Hradi1AregMa10.10.2017
Paylatsoui2HrandMi11.10.2017
Lousntagi3AramJo12.10.2017
Arousyaki4MargarVi13.10.2017
Yerevaki5AhrankSa14.10.2017
Aregaki6MazdeghDu15.10.2017
Lousni7AstghikLu16.10.2017
Hradi8Mih'rMa17.10.2017
Paylatsoui9DzopaberMi18.10.2017
Lousntagi10MurtsJo19.10.2017
Arousyaki11YerezkanVi20.10.2017
Yerevaki12AniSa21.10.2017
Aregaki13ParkharDu22.10.2017
Lousni14VanaturLu23.10.2017
Hradi15AramazdMa24.10.2017
Paylatsoui16ManiMi25.10.2017
Lousntagi17AsakJo26.10.2017
Arousyaki18MasisVi27.10.2017
Yerevaki19AnahitSa28.10.2017
Aregaki20AragatzDu29.10.2017
Lousni21G'r'gurLu30.10.2017
Hradi22KorduikMa31.10.2017
Paylatsoui23Tz'makMi01.11.2017
Lousntagi24Lus'nakJo02.11.2017
Arousyaki25TsronVi03.11.2017
Yerevaki26N'patSa04.11.2017
Aregaki27Vahag'nDu05.11.2017
Lousni28SisLu06.11.2017
Hradi29VaragMa07.11.2017
Paylatsoui30GisheravarMi08.11.2017
Tre տրէ
Lousntagi1AregJo09.11.2017
Arousyaki2HrandVi10.11.2017
Yerevaki3AramSa11.11.2017
Aregaki4MargarDu12.11.2017
Lousni5AhrankLu13.11.2017
Hradi6MazdeghMa14.11.2017
Paylatsoui7AstghikMi15.11.2017
Lousntagi8Mih'rJo16.11.2017
Arousyaki9DzopaberVi17.11.2017
Yerevaki10MurtsSa18.11.2017
Aregaki11YerezkanDu19.11.2017
Lousni12AniLu20.11.2017
Hradi13ParkharMa21.11.2017
Paylatsoui14VanaturMi22.11.2017
Lousntagi15AramazdJo23.11.2017
Arousyaki16ManiVi24.11.2017
Yerevaki17AsakSa25.11.2017
Aregaki18MasisDu26.11.2017
Lousni19AnahitLu27.11.2017
Hradi20AragatzMa28.11.2017
Paylatsoui21G'r'gurMi29.11.2017
Lousntagi22KorduikJo30.11.2017
Arousyaki23Tz'makVi01.12.2017
Yerevaki24Lus'nakSa02.12.2017
Aregaki25TsronDu03.12.2017
Lousni26N'patLu04.12.2017
Hradi27Vahag'nMa05.12.2017
Paylatsoui28SisMi06.12.2017
Lousntagi29VaragJo07.12.2017
Arousyaki30GisheravarVi08.12.2017
Kaghots քաղոց
Yerevaki1AregSa09.12.2017
Aregaki2HrandDu10.12.2017
Lousni3AramLu11.12.2017
Hradi4MargarMa12.12.2017
Paylatsoui5AhrankMi13.12.2017
Lousntagi6MazdeghJo14.12.2017
Arousyaki7AstghikVi15.12.2017
Yerevaki8Mih'rSa16.12.2017
Aregaki9DzopaberDu17.12.2017
Lousni10MurtsLu18.12.2017
Hradi11YerezkanMa19.12.2017
Paylatsoui12AniMi20.12.2017
Lousntagi13ParkharJo21.12.2017
Arousyaki14VanaturVi22.12.2017
Yerevaki15AramazdSa23.12.2017
Aregaki16ManiDu24.12.2017
Lousni17AsakLu25.12.2017
Hradi18MasisMa26.12.2017
Paylatsoui19AnahitMi27.12.2017
Lousntagi20AragatzJo28.12.2017
Arousyaki21G'r'gurVi29.12.2017
Yerevaki22KorduikSa30.12.2017
Aregaki23Tz'makDu31.12.2017
Lousni24Lus'nakLu01.01.2018
Hradi25TsronMa02.01.2018
Paylatsoui26N'patMi03.01.2018
Lousntagi27Vahag'nJo04.01.2018
Arousyaki28SisVi05.01.2018
Yerevaki29VaragSa06.01.2018
Aregaki30GisheravarDu07.01.2018
Arats արաց
Lousni1AregLu08.01.2018
Hradi2HrandMa09.01.2018
Paylatsoui3AramMi10.01.2018
Lousntagi4MargarJo11.01.2018
Arousyaki5AhrankVi12.01.2018
Yerevaki6MazdeghSa13.01.2018
Aregaki7AstghikDu14.01.2018
Lousni8Mih'rLu15.01.2018
Hradi9DzopaberMa16.01.2018
Paylatsoui10MurtsMi17.01.2018
Lousntagi11YerezkanJo18.01.2018
Arousyaki12AniVi19.01.2018
Yerevaki13ParkharSa20.01.2018
Aregaki14VanaturDu21.01.2018
Lousni15AramazdLu22.01.2018
Hradi16ManiMa23.01.2018
Paylatsoui17AsakMi24.01.2018
Lousntagi18MasisJo25.01.2018
Arousyaki19AnahitVi26.01.2018
Yerevaki20AragatzSa27.01.2018
Aregaki21G'r'gurDu28.01.2018
Lousni22KorduikLu29.01.2018
Hradi23Tz'makMa30.01.2018
Paylatsoui24Lus'nakMi31.01.2018
Lousntagi25TsronJo01.02.2018
Arousyaki26N'patVi02.02.2018
Yerevaki27Vahag'nSa03.02.2018
Aregaki28SisDu04.02.2018
Lousni29VaragLu05.02.2018
Hradi30GisheravarMa06.02.2018
Mehekan մեհեկան
Paylatsoui1AregMi07.02.2018
Lousntagi2HrandJo08.02.2018
Arousyaki3AramVi09.02.2018
Yerevaki4MargarSa10.02.2018
Aregaki5AhrankDu11.02.2018
Lousni6MazdeghLu12.02.2018
Hradi7AstghikMa13.02.2018
Paylatsoui8Mih'rMi14.02.2018
Lousntagi9DzopaberJo15.02.2018
Arousyaki10MurtsVi16.02.2018
Yerevaki11YerezkanSa17.02.2018
Aregaki12AniDu18.02.2018
Lousni13ParkharLu19.02.2018
Hradi14VanaturMa20.02.2018
Paylatsoui15AramazdMi21.02.2018
Lousntagi16ManiJo22.02.2018
Arousyaki17AsakVi23.02.2018
Yerevaki18MasisSa24.02.2018
Aregaki19AnahitDu25.02.2018
Lousni20AragatzLu26.02.2018
Hradi21G'r'gurMa27.02.2018
Paylatsoui22KorduikMi28.02.2018
Lousntagi23Tz'makJo01.03.2018
Arousyaki24Lus'nakVi02.03.2018
Yerevaki25TsronSa03.03.2018
Aregaki26N'patDu04.03.2018
Lousni27Vahag'nLu05.03.2018
Hradi28SisMa06.03.2018
Paylatsoui29VaragMi07.03.2018
Lousntagi30GisheravarJo08.03.2018
Areg արեգ
Arousyaki1AregVi09.03.2018
Yerevaki2HrandSa10.03.2018
Aregaki3AramDu11.03.2018
Lousni4MargarLu12.03.2018
Hradi5AhrankMa13.03.2018
Paylatsoui6MazdeghMi14.03.2018
Lousntagi7AstghikJo15.03.2018
Arousyaki8Mih'rVi16.03.2018
Yerevaki9DzopaberSa17.03.2018
Aregaki10MurtsDu18.03.2018
Lousni11YerezkanLu19.03.2018
Hradi12AniMa20.03.2018
Paylatsoui13ParkharMi21.03.2018
Lousntagi14VanaturJo22.03.2018
Arousyaki15AramazdVi23.03.2018
Yerevaki16ManiSa24.03.2018
Aregaki17AsakDu25.03.2018
Lousni18MasisLu26.03.2018
Hradi19AnahitMa27.03.2018
Paylatsoui20AragatzMi28.03.2018
Lousntagi21G'r'gurJo29.03.2018
Arousyaki22KorduikVi30.03.2018
Yerevaki23Tz'makSa31.03.2018
Aregaki24Lus'nakDu01.04.2018
Lousni25TsronLu02.04.2018
Hradi26N'patMa03.04.2018
Paylatsoui27Vahag'nMi04.04.2018
Lousntagi28SisJo05.04.2018
Arousyaki29VaragVi06.04.2018
Yerevaki30GisheravarSa07.04.2018
Ahekan ահեկան
Aregaki1AregDu08.04.2018
Lousni2HrandLu09.04.2018
Hradi3AramMa10.04.2018
Paylatsoui4MargarMi11.04.2018
Lousntagi5AhrankJo12.04.2018
Arousyaki6MazdeghVi13.04.2018
Yerevaki7AstghikSa14.04.2018
Aregaki8Mih'rDu15.04.2018
Lousni9DzopaberLu16.04.2018
Hradi10MurtsMa17.04.2018
Paylatsoui11YerezkanMi18.04.2018
Lousntagi12AniJo19.04.2018
Arousyaki13ParkharVi20.04.2018
Yerevaki14VanaturSa21.04.2018
Aregaki15AramazdDu22.04.2018
Lousni16ManiLu23.04.2018
Hradi17AsakMa24.04.2018
Paylatsoui18MasisMi25.04.2018
Lousntagi19AnahitJo26.04.2018
Arousyaki20AragatzVi27.04.2018
Yerevaki21G'r'gurSa28.04.2018
Aregaki22KorduikDu29.04.2018
Lousni23Tz'makLu30.04.2018
Hradi24Lus'nakMa01.05.2018
Paylatsoui25TsronMi02.05.2018
Lousntagi26N'patJo03.05.2018
Arousyaki27Vahag'nVi04.05.2018
Yerevaki28SisSa05.05.2018
Aregaki29VaragDu06.05.2018
Lousni30GisheravarLu07.05.2018
Mareri մարերի
Hradi1AregMa08.05.2018
Paylatsoui2HrandMi09.05.2018
Lousntagi3AramJo10.05.2018
Arousyaki4MargarVi11.05.2018
Yerevaki5AhrankSa12.05.2018
Aregaki6MazdeghDu13.05.2018
Lousni7AstghikLu14.05.2018
Hradi8Mih'rMa15.05.2018
Paylatsoui9DzopaberMi16.05.2018
Lousntagi10MurtsJo17.05.2018
Arousyaki11YerezkanVi18.05.2018
Yerevaki12AniSa19.05.2018
Aregaki13ParkharDu20.05.2018
Lousni14VanaturLu21.05.2018
Hradi15AramazdMa22.05.2018
Paylatsoui16ManiMi23.05.2018
Lousntagi17AsakJo24.05.2018
Arousyaki18MasisVi25.05.2018
Yerevaki19AnahitSa26.05.2018
Aregaki20AragatzDu27.05.2018
Lousni21G'r'gurLu28.05.2018
Hradi22KorduikMa29.05.2018
Paylatsoui23Tz'makMi30.05.2018
Lousntagi24Lus'nakJo31.05.2018
Arousyaki25TsronVi01.06.2018
Yerevaki26N'patSa02.06.2018
Aregaki27Vahag'nDu03.06.2018
Lousni28SisLu04.06.2018
Hradi29VaragMa05.06.2018
Paylatsoui30GisheravarMi06.06.2018
Margats մարգաց
Lousntagi1AregJo07.06.2018
Arousyaki2HrandVi08.06.2018
Yerevaki3AramSa09.06.2018
Aregaki4MargarDu10.06.2018
Lousni5AhrankLu11.06.2018
Hradi6MazdeghMa12.06.2018
Paylatsoui7AstghikMi13.06.2018
Lousntagi8Mih'rJo14.06.2018
Arousyaki9DzopaberVi15.06.2018
Yerevaki10MurtsSa16.06.2018
Aregaki11YerezkanDu17.06.2018
Lousni12AniLu18.06.2018
Hradi13ParkharMa19.06.2018
Paylatsoui14VanaturMi20.06.2018
Lousntagi15AramazdJo21.06.2018
Arousyaki16ManiVi22.06.2018
Yerevaki17AsakSa23.06.2018
Aregaki18MasisDu24.06.2018
Lousni19AnahitLu25.06.2018
Hradi20AragatzMa26.06.2018
Paylatsoui21G'r'gurMi27.06.2018
Lousntagi22KorduikJo28.06.2018
Arousyaki23Tz'makVi29.06.2018
Yerevaki24Lus'nakSa30.06.2018
Aregaki25TsronDu01.07.2018
Lousni26N'patLu02.07.2018
Hradi27Vahag'nMa03.07.2018
Paylatsoui28SisMi04.07.2018
Lousntagi29VaragJo05.07.2018
Arousyaki30GisheravarVi06.07.2018
Hratits հրոտից
Yerevaki1AregSa07.07.2018
Aregaki2HrandDu08.07.2018
Lousni3AramLu09.07.2018
Hradi4MargarMa10.07.2018
Paylatsoui5AhrankMi11.07.2018
Lousntagi6MazdeghJo12.07.2018
Arousyaki7AstghikVi13.07.2018
Yerevaki8Mih'rSa14.07.2018
Aregaki9DzopaberDu15.07.2018
Lousni10MurtsLu16.07.2018
Hradi11YerezkanMa17.07.2018
Paylatsoui12AniMi18.07.2018
Lousntagi13ParkharJo19.07.2018
Arousyaki14VanaturVi20.07.2018
Yerevaki15AramazdSa21.07.2018
Aregaki16ManiDu22.07.2018
Lousni17AsakLu23.07.2018
Hradi18MasisMa24.07.2018
Paylatsoui19AnahitMi25.07.2018
Lousntagi20AragatzJo26.07.2018
Arousyaki21G'r'gurVi27.07.2018
Yerevaki22KorduikSa28.07.2018
Aregaki23Tz'makDu29.07.2018
Lousni24Lus'nakLu30.07.2018
Hradi25TsronMa31.07.2018
Paylatsoui26N'patMi01.08.2018
Lousntagi27Vahag'nJo02.08.2018
Arousyaki28SisVi03.08.2018
Yerevaki29VaragSa04.08.2018
Aregaki30GisheravarDu05.08.2018
Aveliats Ավելյաց
Lousni1AregLu06.08.2018
Hradi2HrandMa07.08.2018
Paylatsoui3AramMi08.08.2018
Lousntagi4MargarJo09.08.2018
Arousyaki5AhrankVi10.08.2018
  

eXTReMe Tracker
© 1999 - 2017 (site) © 2015 - 2017 (pagina) Dan Mihaiu, Europa, Romania
Despre statisticile site-ului   Despre site   Copyright   Statistici   Privacy Policy   Site principal