RO    EN    
 
ArmenianAsirianBizantinGregorianIulianPersian
Calendar 4510 Calendar Armenian anul 4511 Calendar 4512
2018-2019
Navasard նաւասարդ
Yerevaki1AregSa11.08.2018
Aregaki2HrandDu12.08.2018
Lousni3AramLu13.08.2018
Hradi4MargarMa14.08.2018
Paylatsoui5AhrankMi15.08.2018
Lousntagi6MazdeghJo16.08.2018
Arousyaki7AstghikVi17.08.2018
Yerevaki8Mih'rSa18.08.2018
Aregaki9DzopaberDu19.08.2018
Lousni10MurtsLu20.08.2018
Hradi11YerezkanMa21.08.2018
Paylatsoui12AniMi22.08.2018
Lousntagi13ParkharJo23.08.2018
Arousyaki14VanaturVi24.08.2018
Yerevaki15AramazdSa25.08.2018
Aregaki16ManiDu26.08.2018
Lousni17AsakLu27.08.2018
Hradi18MasisMa28.08.2018
Paylatsoui19AnahitMi29.08.2018
Lousntagi20AragatzJo30.08.2018
Arousyaki21G'r'gurVi31.08.2018
Yerevaki22KorduikSa01.09.2018
Aregaki23Tz'makDu02.09.2018
Lousni24Lus'nakLu03.09.2018
Hradi25TsronMa04.09.2018
Paylatsoui26N'patMi05.09.2018
Lousntagi27Vahag'nJo06.09.2018
Arousyaki28SisVi07.09.2018
Yerevaki29VaragSa08.09.2018
Aregaki30GisheravarDu09.09.2018
Hori հոռի
Lousni1AregLu10.09.2018
Hradi2HrandMa11.09.2018
Paylatsoui3AramMi12.09.2018
Lousntagi4MargarJo13.09.2018
Arousyaki5AhrankVi14.09.2018
Yerevaki6MazdeghSa15.09.2018
Aregaki7AstghikDu16.09.2018
Lousni8Mih'rLu17.09.2018
Hradi9DzopaberMa18.09.2018
Paylatsoui10MurtsMi19.09.2018
Lousntagi11YerezkanJo20.09.2018
Arousyaki12AniVi21.09.2018
Yerevaki13ParkharSa22.09.2018
Aregaki14VanaturDu23.09.2018
Lousni15AramazdLu24.09.2018
Hradi16ManiMa25.09.2018
Paylatsoui17AsakMi26.09.2018
Lousntagi18MasisJo27.09.2018
Arousyaki19AnahitVi28.09.2018
Yerevaki20AragatzSa29.09.2018
Aregaki21G'r'gurDu30.09.2018
Lousni22KorduikLu01.10.2018
Hradi23Tz'makMa02.10.2018
Paylatsoui24Lus'nakMi03.10.2018
Lousntagi25TsronJo04.10.2018
Arousyaki26N'patVi05.10.2018
Yerevaki27Vahag'nSa06.10.2018
Aregaki28SisDu07.10.2018
Lousni29VaragLu08.10.2018
Hradi30GisheravarMa09.10.2018
Sah'mi սահմի
Paylatsoui1AregMi10.10.2018
Lousntagi2HrandJo11.10.2018
Arousyaki3AramVi12.10.2018
Yerevaki4MargarSa13.10.2018
Aregaki5AhrankDu14.10.2018
Lousni6MazdeghLu15.10.2018
Hradi7AstghikMa16.10.2018
Paylatsoui8Mih'rMi17.10.2018
Lousntagi9DzopaberJo18.10.2018
Arousyaki10MurtsVi19.10.2018
Yerevaki11YerezkanSa20.10.2018
Aregaki12AniDu21.10.2018
Lousni13ParkharLu22.10.2018
Hradi14VanaturMa23.10.2018
Paylatsoui15AramazdMi24.10.2018
Lousntagi16ManiJo25.10.2018
Arousyaki17AsakVi26.10.2018
Yerevaki18MasisSa27.10.2018
Aregaki19AnahitDu28.10.2018
Lousni20AragatzLu29.10.2018
Hradi21G'r'gurMa30.10.2018
Paylatsoui22KorduikMi31.10.2018
Lousntagi23Tz'makJo01.11.2018
Arousyaki24Lus'nakVi02.11.2018
Yerevaki25TsronSa03.11.2018
Aregaki26N'patDu04.11.2018
Lousni27Vahag'nLu05.11.2018
Hradi28SisMa06.11.2018
Paylatsoui29VaragMi07.11.2018
Lousntagi30GisheravarJo08.11.2018
Tre տրէ
Arousyaki1AregVi09.11.2018
Yerevaki2HrandSa10.11.2018
Aregaki3AramDu11.11.2018
Lousni4MargarLu12.11.2018
Hradi5AhrankMa13.11.2018
Paylatsoui6MazdeghMi14.11.2018
Lousntagi7AstghikJo15.11.2018
Arousyaki8Mih'rVi16.11.2018
Yerevaki9DzopaberSa17.11.2018
Aregaki10MurtsDu18.11.2018
Lousni11YerezkanLu19.11.2018
Hradi12AniMa20.11.2018
Paylatsoui13ParkharMi21.11.2018
Lousntagi14VanaturJo22.11.2018
Arousyaki15AramazdVi23.11.2018
Yerevaki16ManiSa24.11.2018
Aregaki17AsakDu25.11.2018
Lousni18MasisLu26.11.2018
Hradi19AnahitMa27.11.2018
Paylatsoui20AragatzMi28.11.2018
Lousntagi21G'r'gurJo29.11.2018
Arousyaki22KorduikVi30.11.2018
Yerevaki23Tz'makSa01.12.2018
Aregaki24Lus'nakDu02.12.2018
Lousni25TsronLu03.12.2018
Hradi26N'patMa04.12.2018
Paylatsoui27Vahag'nMi05.12.2018
Lousntagi28SisJo06.12.2018
Arousyaki29VaragVi07.12.2018
Yerevaki30GisheravarSa08.12.2018
Kaghots քաղոց
Aregaki1AregDu09.12.2018
Lousni2HrandLu10.12.2018
Hradi3AramMa11.12.2018
Paylatsoui4MargarMi12.12.2018
Lousntagi5AhrankJo13.12.2018
Arousyaki6MazdeghVi14.12.2018
Yerevaki7AstghikSa15.12.2018
Aregaki8Mih'rDu16.12.2018
Lousni9DzopaberLu17.12.2018
Hradi10MurtsMa18.12.2018
Paylatsoui11YerezkanMi19.12.2018
Lousntagi12AniJo20.12.2018
Arousyaki13ParkharVi21.12.2018
Yerevaki14VanaturSa22.12.2018
Aregaki15AramazdDu23.12.2018
Lousni16ManiLu24.12.2018
Hradi17AsakMa25.12.2018
Paylatsoui18MasisMi26.12.2018
Lousntagi19AnahitJo27.12.2018
Arousyaki20AragatzVi28.12.2018
Yerevaki21G'r'gurSa29.12.2018
Aregaki22KorduikDu30.12.2018
Lousni23Tz'makLu31.12.2018
Hradi24Lus'nakMa01.01.2019
Paylatsoui25TsronMi02.01.2019
Lousntagi26N'patJo03.01.2019
Arousyaki27Vahag'nVi04.01.2019
Yerevaki28SisSa05.01.2019
Aregaki29VaragDu06.01.2019
Lousni30GisheravarLu07.01.2019
Arats արաց
Hradi1AregMa08.01.2019
Paylatsoui2HrandMi09.01.2019
Lousntagi3AramJo10.01.2019
Arousyaki4MargarVi11.01.2019
Yerevaki5AhrankSa12.01.2019
Aregaki6MazdeghDu13.01.2019
Lousni7AstghikLu14.01.2019
Hradi8Mih'rMa15.01.2019
Paylatsoui9DzopaberMi16.01.2019
Lousntagi10MurtsJo17.01.2019
Arousyaki11YerezkanVi18.01.2019
Yerevaki12AniSa19.01.2019
Aregaki13ParkharDu20.01.2019
Lousni14VanaturLu21.01.2019
Hradi15AramazdMa22.01.2019
Paylatsoui16ManiMi23.01.2019
Lousntagi17AsakJo24.01.2019
Arousyaki18MasisVi25.01.2019
Yerevaki19AnahitSa26.01.2019
Aregaki20AragatzDu27.01.2019
Lousni21G'r'gurLu28.01.2019
Hradi22KorduikMa29.01.2019
Paylatsoui23Tz'makMi30.01.2019
Lousntagi24Lus'nakJo31.01.2019
Arousyaki25TsronVi01.02.2019
Yerevaki26N'patSa02.02.2019
Aregaki27Vahag'nDu03.02.2019
Lousni28SisLu04.02.2019
Hradi29VaragMa05.02.2019
Paylatsoui30GisheravarMi06.02.2019
Mehekan մեհեկան
Lousntagi1AregJo07.02.2019
Arousyaki2HrandVi08.02.2019
Yerevaki3AramSa09.02.2019
Aregaki4MargarDu10.02.2019
Lousni5AhrankLu11.02.2019
Hradi6MazdeghMa12.02.2019
Paylatsoui7AstghikMi13.02.2019
Lousntagi8Mih'rJo14.02.2019
Arousyaki9DzopaberVi15.02.2019
Yerevaki10MurtsSa16.02.2019
Aregaki11YerezkanDu17.02.2019
Lousni12AniLu18.02.2019
Hradi13ParkharMa19.02.2019
Paylatsoui14VanaturMi20.02.2019
Lousntagi15AramazdJo21.02.2019
Arousyaki16ManiVi22.02.2019
Yerevaki17AsakSa23.02.2019
Aregaki18MasisDu24.02.2019
Lousni19AnahitLu25.02.2019
Hradi20AragatzMa26.02.2019
Paylatsoui21G'r'gurMi27.02.2019
Lousntagi22KorduikJo28.02.2019
Arousyaki23Tz'makVi01.03.2019
Yerevaki24Lus'nakSa02.03.2019
Aregaki25TsronDu03.03.2019
Lousni26N'patLu04.03.2019
Hradi27Vahag'nMa05.03.2019
Paylatsoui28SisMi06.03.2019
Lousntagi29VaragJo07.03.2019
Arousyaki30GisheravarVi08.03.2019
Areg արեգ
Yerevaki1AregSa09.03.2019
Aregaki2HrandDu10.03.2019
Lousni3AramLu11.03.2019
Hradi4MargarMa12.03.2019
Paylatsoui5AhrankMi13.03.2019
Lousntagi6MazdeghJo14.03.2019
Arousyaki7AstghikVi15.03.2019
Yerevaki8Mih'rSa16.03.2019
Aregaki9DzopaberDu17.03.2019
Lousni10MurtsLu18.03.2019
Hradi11YerezkanMa19.03.2019
Paylatsoui12AniMi20.03.2019
Lousntagi13ParkharJo21.03.2019
Arousyaki14VanaturVi22.03.2019
Yerevaki15AramazdSa23.03.2019
Aregaki16ManiDu24.03.2019
Lousni17AsakLu25.03.2019
Hradi18MasisMa26.03.2019
Paylatsoui19AnahitMi27.03.2019
Lousntagi20AragatzJo28.03.2019
Arousyaki21G'r'gurVi29.03.2019
Yerevaki22KorduikSa30.03.2019
Aregaki23Tz'makDu31.03.2019
Lousni24Lus'nakLu01.04.2019
Hradi25TsronMa02.04.2019
Paylatsoui26N'patMi03.04.2019
Lousntagi27Vahag'nJo04.04.2019
Arousyaki28SisVi05.04.2019
Yerevaki29VaragSa06.04.2019
Aregaki30GisheravarDu07.04.2019
Ahekan ահեկան
Lousni1AregLu08.04.2019
Hradi2HrandMa09.04.2019
Paylatsoui3AramMi10.04.2019
Lousntagi4MargarJo11.04.2019
Arousyaki5AhrankVi12.04.2019
Yerevaki6MazdeghSa13.04.2019
Aregaki7AstghikDu14.04.2019
Lousni8Mih'rLu15.04.2019
Hradi9DzopaberMa16.04.2019
Paylatsoui10MurtsMi17.04.2019
Lousntagi11YerezkanJo18.04.2019
Arousyaki12AniVi19.04.2019
Yerevaki13ParkharSa20.04.2019
Aregaki14VanaturDu21.04.2019
Lousni15AramazdLu22.04.2019
Hradi16ManiMa23.04.2019
Paylatsoui17AsakMi24.04.2019
Lousntagi18MasisJo25.04.2019
Arousyaki19AnahitVi26.04.2019
Yerevaki20AragatzSa27.04.2019
Aregaki21G'r'gurDu28.04.2019
Lousni22KorduikLu29.04.2019
Hradi23Tz'makMa30.04.2019
Paylatsoui24Lus'nakMi01.05.2019
Lousntagi25TsronJo02.05.2019
Arousyaki26N'patVi03.05.2019
Yerevaki27Vahag'nSa04.05.2019
Aregaki28SisDu05.05.2019
Lousni29VaragLu06.05.2019
Hradi30GisheravarMa07.05.2019
Mareri մարերի
Paylatsoui1AregMi08.05.2019
Lousntagi2HrandJo09.05.2019
Arousyaki3AramVi10.05.2019
Yerevaki4MargarSa11.05.2019
Aregaki5AhrankDu12.05.2019
Lousni6MazdeghLu13.05.2019
Hradi7AstghikMa14.05.2019
Paylatsoui8Mih'rMi15.05.2019
Lousntagi9DzopaberJo16.05.2019
Arousyaki10MurtsVi17.05.2019
Yerevaki11YerezkanSa18.05.2019
Aregaki12AniDu19.05.2019
Lousni13ParkharLu20.05.2019
Hradi14VanaturMa21.05.2019
Paylatsoui15AramazdMi22.05.2019
Lousntagi16ManiJo23.05.2019
Arousyaki17AsakVi24.05.2019
Yerevaki18MasisSa25.05.2019
Aregaki19AnahitDu26.05.2019
Lousni20AragatzLu27.05.2019
Hradi21G'r'gurMa28.05.2019
Paylatsoui22KorduikMi29.05.2019
Lousntagi23Tz'makJo30.05.2019
Arousyaki24Lus'nakVi31.05.2019
Yerevaki25TsronSa01.06.2019
Aregaki26N'patDu02.06.2019
Lousni27Vahag'nLu03.06.2019
Hradi28SisMa04.06.2019
Paylatsoui29VaragMi05.06.2019
Lousntagi30GisheravarJo06.06.2019
Margats մարգաց
Arousyaki1AregVi07.06.2019
Yerevaki2HrandSa08.06.2019
Aregaki3AramDu09.06.2019
Lousni4MargarLu10.06.2019
Hradi5AhrankMa11.06.2019
Paylatsoui6MazdeghMi12.06.2019
Lousntagi7AstghikJo13.06.2019
Arousyaki8Mih'rVi14.06.2019
Yerevaki9DzopaberSa15.06.2019
Aregaki10MurtsDu16.06.2019
Lousni11YerezkanLu17.06.2019
Hradi12AniMa18.06.2019
Paylatsoui13ParkharMi19.06.2019
Lousntagi14VanaturJo20.06.2019
Arousyaki15AramazdVi21.06.2019
Yerevaki16ManiSa22.06.2019
Aregaki17AsakDu23.06.2019
Lousni18MasisLu24.06.2019
Hradi19AnahitMa25.06.2019
Paylatsoui20AragatzMi26.06.2019
Lousntagi21G'r'gurJo27.06.2019
Arousyaki22KorduikVi28.06.2019
Yerevaki23Tz'makSa29.06.2019
Aregaki24Lus'nakDu30.06.2019
Lousni25TsronLu01.07.2019
Hradi26N'patMa02.07.2019
Paylatsoui27Vahag'nMi03.07.2019
Lousntagi28SisJo04.07.2019
Arousyaki29VaragVi05.07.2019
Yerevaki30GisheravarSa06.07.2019
Hratits հրոտից
Aregaki1AregDu07.07.2019
Lousni2HrandLu08.07.2019
Hradi3AramMa09.07.2019
Paylatsoui4MargarMi10.07.2019
Lousntagi5AhrankJo11.07.2019
Arousyaki6MazdeghVi12.07.2019
Yerevaki7AstghikSa13.07.2019
Aregaki8Mih'rDu14.07.2019
Lousni9DzopaberLu15.07.2019
Hradi10MurtsMa16.07.2019
Paylatsoui11YerezkanMi17.07.2019
Lousntagi12AniJo18.07.2019
Arousyaki13ParkharVi19.07.2019
Yerevaki14VanaturSa20.07.2019
Aregaki15AramazdDu21.07.2019
Lousni16ManiLu22.07.2019
Hradi17AsakMa23.07.2019
Paylatsoui18MasisMi24.07.2019
Lousntagi19AnahitJo25.07.2019
Arousyaki20AragatzVi26.07.2019
Yerevaki21G'r'gurSa27.07.2019
Aregaki22KorduikDu28.07.2019
Lousni23Tz'makLu29.07.2019
Hradi24Lus'nakMa30.07.2019
Paylatsoui25TsronMi31.07.2019
Lousntagi26N'patJo01.08.2019
Arousyaki27Vahag'nVi02.08.2019
Yerevaki28SisSa03.08.2019
Aregaki29VaragDu04.08.2019
Lousni30GisheravarLu05.08.2019
Aveliats Ավելյաց
Hradi1AregMa06.08.2019
Paylatsoui2HrandMi07.08.2019
Lousntagi3AramJo08.08.2019
Arousyaki4MargarVi09.08.2019
Yerevaki5AhrankSa10.08.2019
  

eXTReMe Tracker
© 1999 - 2019 (site) © 2015 - 2019 (pagina) Dan Mihaiu, Europa, Romania
Despre statisticile site-ului   Despre site   Copyright   Statistici   Privacy Policy   Site principal