EN    RO    
 
ArmenianAssyrianByzantineGregorianJulianPersian
Calendar 4508 Calendar Armenian the year 4509 Calendar 4510
2016-2017
Navasard նաւասարդ
Lousntagi1AregTh11.08.2016
Arousyaki2HrandFr12.08.2016
Yerevaki3AramSa13.08.2016
Aregaki4MargarSu14.08.2016
Lousni5AhrankMo15.08.2016
Hradi6MazdeghTu16.08.2016
Paylatsoui7AstghikWe17.08.2016
Lousntagi8Mih'rTh18.08.2016
Arousyaki9DzopaberFr19.08.2016
Yerevaki10MurtsSa20.08.2016
Aregaki11YerezkanSu21.08.2016
Lousni12AniMo22.08.2016
Hradi13ParkharTu23.08.2016
Paylatsoui14VanaturWe24.08.2016
Lousntagi15AramazdTh25.08.2016
Arousyaki16ManiFr26.08.2016
Yerevaki17AsakSa27.08.2016
Aregaki18MasisSu28.08.2016
Lousni19AnahitMo29.08.2016
Hradi20AragatzTu30.08.2016
Paylatsoui21G'r'gurWe31.08.2016
Lousntagi22KorduikTh01.09.2016
Arousyaki23Tz'makFr02.09.2016
Yerevaki24Lus'nakSa03.09.2016
Aregaki25TsronSu04.09.2016
Lousni26N'patMo05.09.2016
Hradi27Vahag'nTu06.09.2016
Paylatsoui28SisWe07.09.2016
Lousntagi29VaragTh08.09.2016
Arousyaki30GisheravarFr09.09.2016
Hori հոռի
Yerevaki1AregSa10.09.2016
Aregaki2HrandSu11.09.2016
Lousni3AramMo12.09.2016
Hradi4MargarTu13.09.2016
Paylatsoui5AhrankWe14.09.2016
Lousntagi6MazdeghTh15.09.2016
Arousyaki7AstghikFr16.09.2016
Yerevaki8Mih'rSa17.09.2016
Aregaki9DzopaberSu18.09.2016
Lousni10MurtsMo19.09.2016
Hradi11YerezkanTu20.09.2016
Paylatsoui12AniWe21.09.2016
Lousntagi13ParkharTh22.09.2016
Arousyaki14VanaturFr23.09.2016
Yerevaki15AramazdSa24.09.2016
Aregaki16ManiSu25.09.2016
Lousni17AsakMo26.09.2016
Hradi18MasisTu27.09.2016
Paylatsoui19AnahitWe28.09.2016
Lousntagi20AragatzTh29.09.2016
Arousyaki21G'r'gurFr30.09.2016
Yerevaki22KorduikSa01.10.2016
Aregaki23Tz'makSu02.10.2016
Lousni24Lus'nakMo03.10.2016
Hradi25TsronTu04.10.2016
Paylatsoui26N'patWe05.10.2016
Lousntagi27Vahag'nTh06.10.2016
Arousyaki28SisFr07.10.2016
Yerevaki29VaragSa08.10.2016
Aregaki30GisheravarSu09.10.2016
Sah'mi սահմի
Lousni1AregMo10.10.2016
Hradi2HrandTu11.10.2016
Paylatsoui3AramWe12.10.2016
Lousntagi4MargarTh13.10.2016
Arousyaki5AhrankFr14.10.2016
Yerevaki6MazdeghSa15.10.2016
Aregaki7AstghikSu16.10.2016
Lousni8Mih'rMo17.10.2016
Hradi9DzopaberTu18.10.2016
Paylatsoui10MurtsWe19.10.2016
Lousntagi11YerezkanTh20.10.2016
Arousyaki12AniFr21.10.2016
Yerevaki13ParkharSa22.10.2016
Aregaki14VanaturSu23.10.2016
Lousni15AramazdMo24.10.2016
Hradi16ManiTu25.10.2016
Paylatsoui17AsakWe26.10.2016
Lousntagi18MasisTh27.10.2016
Arousyaki19AnahitFr28.10.2016
Yerevaki20AragatzSa29.10.2016
Aregaki21G'r'gurSu30.10.2016
Lousni22KorduikMo31.10.2016
Hradi23Tz'makTu01.11.2016
Paylatsoui24Lus'nakWe02.11.2016
Lousntagi25TsronTh03.11.2016
Arousyaki26N'patFr04.11.2016
Yerevaki27Vahag'nSa05.11.2016
Aregaki28SisSu06.11.2016
Lousni29VaragMo07.11.2016
Hradi30GisheravarTu08.11.2016
Tre տրէ
Paylatsoui1AregWe09.11.2016
Lousntagi2HrandTh10.11.2016
Arousyaki3AramFr11.11.2016
Yerevaki4MargarSa12.11.2016
Aregaki5AhrankSu13.11.2016
Lousni6MazdeghMo14.11.2016
Hradi7AstghikTu15.11.2016
Paylatsoui8Mih'rWe16.11.2016
Lousntagi9DzopaberTh17.11.2016
Arousyaki10MurtsFr18.11.2016
Yerevaki11YerezkanSa19.11.2016
Aregaki12AniSu20.11.2016
Lousni13ParkharMo21.11.2016
Hradi14VanaturTu22.11.2016
Paylatsoui15AramazdWe23.11.2016
Lousntagi16ManiTh24.11.2016
Arousyaki17AsakFr25.11.2016
Yerevaki18MasisSa26.11.2016
Aregaki19AnahitSu27.11.2016
Lousni20AragatzMo28.11.2016
Hradi21G'r'gurTu29.11.2016
Paylatsoui22KorduikWe30.11.2016
Lousntagi23Tz'makTh01.12.2016
Arousyaki24Lus'nakFr02.12.2016
Yerevaki25TsronSa03.12.2016
Aregaki26N'patSu04.12.2016
Lousni27Vahag'nMo05.12.2016
Hradi28SisTu06.12.2016
Paylatsoui29VaragWe07.12.2016
Lousntagi30GisheravarTh08.12.2016
Kaghots քաղոց
Arousyaki1AregFr09.12.2016
Yerevaki2HrandSa10.12.2016
Aregaki3AramSu11.12.2016
Lousni4MargarMo12.12.2016
Hradi5AhrankTu13.12.2016
Paylatsoui6MazdeghWe14.12.2016
Lousntagi7AstghikTh15.12.2016
Arousyaki8Mih'rFr16.12.2016
Yerevaki9DzopaberSa17.12.2016
Aregaki10MurtsSu18.12.2016
Lousni11YerezkanMo19.12.2016
Hradi12AniTu20.12.2016
Paylatsoui13ParkharWe21.12.2016
Lousntagi14VanaturTh22.12.2016
Arousyaki15AramazdFr23.12.2016
Yerevaki16ManiSa24.12.2016
Aregaki17AsakSu25.12.2016
Lousni18MasisMo26.12.2016
Hradi19AnahitTu27.12.2016
Paylatsoui20AragatzWe28.12.2016
Lousntagi21G'r'gurTh29.12.2016
Arousyaki22KorduikFr30.12.2016
Yerevaki23Tz'makSa31.12.2016
Aregaki24Lus'nakSu01.01.2017
Lousni25TsronMo02.01.2017
Hradi26N'patTu03.01.2017
Paylatsoui27Vahag'nWe04.01.2017
Lousntagi28SisTh05.01.2017
Arousyaki29VaragFr06.01.2017
Yerevaki30GisheravarSa07.01.2017
Arats արաց
Aregaki1AregSu08.01.2017
Lousni2HrandMo09.01.2017
Hradi3AramTu10.01.2017
Paylatsoui4MargarWe11.01.2017
Lousntagi5AhrankTh12.01.2017
Arousyaki6MazdeghFr13.01.2017
Yerevaki7AstghikSa14.01.2017
Aregaki8Mih'rSu15.01.2017
Lousni9DzopaberMo16.01.2017
Hradi10MurtsTu17.01.2017
Paylatsoui11YerezkanWe18.01.2017
Lousntagi12AniTh19.01.2017
Arousyaki13ParkharFr20.01.2017
Yerevaki14VanaturSa21.01.2017
Aregaki15AramazdSu22.01.2017
Lousni16ManiMo23.01.2017
Hradi17AsakTu24.01.2017
Paylatsoui18MasisWe25.01.2017
Lousntagi19AnahitTh26.01.2017
Arousyaki20AragatzFr27.01.2017
Yerevaki21G'r'gurSa28.01.2017
Aregaki22KorduikSu29.01.2017
Lousni23Tz'makMo30.01.2017
Hradi24Lus'nakTu31.01.2017
Paylatsoui25TsronWe01.02.2017
Lousntagi26N'patTh02.02.2017
Arousyaki27Vahag'nFr03.02.2017
Yerevaki28SisSa04.02.2017
Aregaki29VaragSu05.02.2017
Lousni30GisheravarMo06.02.2017
Mehekan մեհեկան
Hradi1AregTu07.02.2017
Paylatsoui2HrandWe08.02.2017
Lousntagi3AramTh09.02.2017
Arousyaki4MargarFr10.02.2017
Yerevaki5AhrankSa11.02.2017
Aregaki6MazdeghSu12.02.2017
Lousni7AstghikMo13.02.2017
Hradi8Mih'rTu14.02.2017
Paylatsoui9DzopaberWe15.02.2017
Lousntagi10MurtsTh16.02.2017
Arousyaki11YerezkanFr17.02.2017
Yerevaki12AniSa18.02.2017
Aregaki13ParkharSu19.02.2017
Lousni14VanaturMo20.02.2017
Hradi15AramazdTu21.02.2017
Paylatsoui16ManiWe22.02.2017
Lousntagi17AsakTh23.02.2017
Arousyaki18MasisFr24.02.2017
Yerevaki19AnahitSa25.02.2017
Aregaki20AragatzSu26.02.2017
Lousni21G'r'gurMo27.02.2017
Hradi22KorduikTu28.02.2017
Paylatsoui23Tz'makWe01.03.2017
Lousntagi24Lus'nakTh02.03.2017
Arousyaki25TsronFr03.03.2017
Yerevaki26N'patSa04.03.2017
Aregaki27Vahag'nSu05.03.2017
Lousni28SisMo06.03.2017
Hradi29VaragTu07.03.2017
Paylatsoui30GisheravarWe08.03.2017
Areg արեգ
Lousntagi1AregTh09.03.2017
Arousyaki2HrandFr10.03.2017
Yerevaki3AramSa11.03.2017
Aregaki4MargarSu12.03.2017
Lousni5AhrankMo13.03.2017
Hradi6MazdeghTu14.03.2017
Paylatsoui7AstghikWe15.03.2017
Lousntagi8Mih'rTh16.03.2017
Arousyaki9DzopaberFr17.03.2017
Yerevaki10MurtsSa18.03.2017
Aregaki11YerezkanSu19.03.2017
Lousni12AniMo20.03.2017
Hradi13ParkharTu21.03.2017
Paylatsoui14VanaturWe22.03.2017
Lousntagi15AramazdTh23.03.2017
Arousyaki16ManiFr24.03.2017
Yerevaki17AsakSa25.03.2017
Aregaki18MasisSu26.03.2017
Lousni19AnahitMo27.03.2017
Hradi20AragatzTu28.03.2017
Paylatsoui21G'r'gurWe29.03.2017
Lousntagi22KorduikTh30.03.2017
Arousyaki23Tz'makFr31.03.2017
Yerevaki24Lus'nakSa01.04.2017
Aregaki25TsronSu02.04.2017
Lousni26N'patMo03.04.2017
Hradi27Vahag'nTu04.04.2017
Paylatsoui28SisWe05.04.2017
Lousntagi29VaragTh06.04.2017
Arousyaki30GisheravarFr07.04.2017
Ahekan ահեկան
Yerevaki1AregSa08.04.2017
Aregaki2HrandSu09.04.2017
Lousni3AramMo10.04.2017
Hradi4MargarTu11.04.2017
Paylatsoui5AhrankWe12.04.2017
Lousntagi6MazdeghTh13.04.2017
Arousyaki7AstghikFr14.04.2017
Yerevaki8Mih'rSa15.04.2017
Aregaki9DzopaberSu16.04.2017
Lousni10MurtsMo17.04.2017
Hradi11YerezkanTu18.04.2017
Paylatsoui12AniWe19.04.2017
Lousntagi13ParkharTh20.04.2017
Arousyaki14VanaturFr21.04.2017
Yerevaki15AramazdSa22.04.2017
Aregaki16ManiSu23.04.2017
Lousni17AsakMo24.04.2017
Hradi18MasisTu25.04.2017
Paylatsoui19AnahitWe26.04.2017
Lousntagi20AragatzTh27.04.2017
Arousyaki21G'r'gurFr28.04.2017
Yerevaki22KorduikSa29.04.2017
Aregaki23Tz'makSu30.04.2017
Lousni24Lus'nakMo01.05.2017
Hradi25TsronTu02.05.2017
Paylatsoui26N'patWe03.05.2017
Lousntagi27Vahag'nTh04.05.2017
Arousyaki28SisFr05.05.2017
Yerevaki29VaragSa06.05.2017
Aregaki30GisheravarSu07.05.2017
Mareri մարերի
Lousni1AregMo08.05.2017
Hradi2HrandTu09.05.2017
Paylatsoui3AramWe10.05.2017
Lousntagi4MargarTh11.05.2017
Arousyaki5AhrankFr12.05.2017
Yerevaki6MazdeghSa13.05.2017
Aregaki7AstghikSu14.05.2017
Lousni8Mih'rMo15.05.2017
Hradi9DzopaberTu16.05.2017
Paylatsoui10MurtsWe17.05.2017
Lousntagi11YerezkanTh18.05.2017
Arousyaki12AniFr19.05.2017
Yerevaki13ParkharSa20.05.2017
Aregaki14VanaturSu21.05.2017
Lousni15AramazdMo22.05.2017
Hradi16ManiTu23.05.2017
Paylatsoui17AsakWe24.05.2017
Lousntagi18MasisTh25.05.2017
Arousyaki19AnahitFr26.05.2017
Yerevaki20AragatzSa27.05.2017
Aregaki21G'r'gurSu28.05.2017
Lousni22KorduikMo29.05.2017
Hradi23Tz'makTu30.05.2017
Paylatsoui24Lus'nakWe31.05.2017
Lousntagi25TsronTh01.06.2017
Arousyaki26N'patFr02.06.2017
Yerevaki27Vahag'nSa03.06.2017
Aregaki28SisSu04.06.2017
Lousni29VaragMo05.06.2017
Hradi30GisheravarTu06.06.2017
Margats մարգաց
Paylatsoui1AregWe07.06.2017
Lousntagi2HrandTh08.06.2017
Arousyaki3AramFr09.06.2017
Yerevaki4MargarSa10.06.2017
Aregaki5AhrankSu11.06.2017
Lousni6MazdeghMo12.06.2017
Hradi7AstghikTu13.06.2017
Paylatsoui8Mih'rWe14.06.2017
Lousntagi9DzopaberTh15.06.2017
Arousyaki10MurtsFr16.06.2017
Yerevaki11YerezkanSa17.06.2017
Aregaki12AniSu18.06.2017
Lousni13ParkharMo19.06.2017
Hradi14VanaturTu20.06.2017
Paylatsoui15AramazdWe21.06.2017
Lousntagi16ManiTh22.06.2017
Arousyaki17AsakFr23.06.2017
Yerevaki18MasisSa24.06.2017
Aregaki19AnahitSu25.06.2017
Lousni20AragatzMo26.06.2017
Hradi21G'r'gurTu27.06.2017
Paylatsoui22KorduikWe28.06.2017
Lousntagi23Tz'makTh29.06.2017
Arousyaki24Lus'nakFr30.06.2017
Yerevaki25TsronSa01.07.2017
Aregaki26N'patSu02.07.2017
Lousni27Vahag'nMo03.07.2017
Hradi28SisTu04.07.2017
Paylatsoui29VaragWe05.07.2017
Lousntagi30GisheravarTh06.07.2017
Hratits հրոտից
Arousyaki1AregFr07.07.2017
Yerevaki2HrandSa08.07.2017
Aregaki3AramSu09.07.2017
Lousni4MargarMo10.07.2017
Hradi5AhrankTu11.07.2017
Paylatsoui6MazdeghWe12.07.2017
Lousntagi7AstghikTh13.07.2017
Arousyaki8Mih'rFr14.07.2017
Yerevaki9DzopaberSa15.07.2017
Aregaki10MurtsSu16.07.2017
Lousni11YerezkanMo17.07.2017
Hradi12AniTu18.07.2017
Paylatsoui13ParkharWe19.07.2017
Lousntagi14VanaturTh20.07.2017
Arousyaki15AramazdFr21.07.2017
Yerevaki16ManiSa22.07.2017
Aregaki17AsakSu23.07.2017
Lousni18MasisMo24.07.2017
Hradi19AnahitTu25.07.2017
Paylatsoui20AragatzWe26.07.2017
Lousntagi21G'r'gurTh27.07.2017
Arousyaki22KorduikFr28.07.2017
Yerevaki23Tz'makSa29.07.2017
Aregaki24Lus'nakSu30.07.2017
Lousni25TsronMo31.07.2017
Hradi26N'patTu01.08.2017
Paylatsoui27Vahag'nWe02.08.2017
Lousntagi28SisTh03.08.2017
Arousyaki29VaragFr04.08.2017
Yerevaki30GisheravarSa05.08.2017
Aveliats Ավելյաց
Aregaki1AregSu06.08.2017
Lousni2HrandMo07.08.2017
Hradi3AramTu08.08.2017
Paylatsoui4MargarWe09.08.2017
Lousntagi5AhrankTh10.08.2017
  

eXTReMe Tracker
© 1999 - 2017 (site) © 2015 - 2017 (page) Dan Mihaiu, Europe, Romania
About site statistics   About site   Copyright   Stats   Privacy Policy   Main site